Våre tjenester

Alle våre prosjekter bærer preg av å være nytenkende, bærekraftige og innovative.

Vi har også tegnet eneboliger, seniorboliger og bofelleskap med høyt kostnadsnivå og noen med svært lavt kostnadsnivå.

Vi har vunnet og fått realisert Norges rimeligste boliger uten at det har gått på bekostning av kvalitet. Denne modellen har vært et pionerarbeid.

Vi har mottatt en rekke lokale og nasjonale arkitekturpriser.

Vi har høy fokus på bygningens funksjoner, materialbruk, riktige størrelser og god tilpasning til nærliggende omgivelser.

Erik Molden sin unike fagkombinasjon med en Master i arkitektur, Teknisk fagskole og svennebrevet i tømrerfaget bidrar til et innovativt og løsningsorientert fokus på små og store utfordringer.

Vårt mål er å lose byggherren fra ide frem til ferdig bygg.

Dvs. fra skisser, mulighetstudier, evt. regulering eller byggemelding/rammesøknad til ferdig bygg. Her er det mange faser fra å lede prosjekteringsgruppen til å detaljere og veilede håndtverkeren.

Vi vektlegger følgende:

 1. Det unike med tomten
 2. Oppdragsgivers behov og ideer
 3. Arkitektonisk kvalitet og konsept
 4. Kostnadsnivå
 5. Gode samarbeidspartnere/konsulenter/byggmestre mm .

Kontoret har mottoet:
Know How og We make it together.

Vi er rimelige og fleksible, fordi vi er et passelig stort kontor med en liten administrasjon.

Vi samarbeider med firma på vår egen størrelse og kan dermed gi fornuftige priser for en samlet prosjekteringsgruppe ved behov (større prosjekter).

Ring så ….. stiller vi på befaring etter nærmere avtale (gratis befaring inntil 1 time)

Vi tar også på oss:

 • transformering av eks. boliger til funkishus
 • transformering av interiører
 • transformering av næringsbygg / industribygg

Vi har sentral godkjenning for prosjektering og ansvarlig søker tiltaksklasse 2 (byggemelding)

Mulighetsanalyse

Hvorfor utføre en mulighetsanalyse?

Få vite om din eiendoms muligheter og begrensninger!

Med en mulighetsanalyse får du belyst hvilke utviklingsmuligheter din eiendom har, og hva som er mest hensiktsmessig å gjøre. En mulighetsstudie gjøres ofte i forbindelse med en reguleringsprosess, og kan avdekke både nye muligheter og potensielle begrensninger.

Vi utfører mulighetsanalyser for:

 • Tomter
 • Små og store næringsbygg
 • Helsebygg
 • Boliger

En mulighetsanalyse er spesielt nyttig for deg som lurer på hva du skal gjøre med en eiendom. I flere tilfeller har våre analyser avdekket inntektsbringende muligheter.

Kanskje kan din eiendom være med å generere noe ekstra til barna eller barnebarna?