Om oss

MOLDEN ARKITEKTER har en historie som går tilbake til 60-tallet. Etter å ha vunnet en stor arkitektkonkurranse, etablerte ekteparet Anna og Jostein Molden et kontor med tilsvarende navn.

I 2004 ble selskapet omgjort til et AS, Molden Arkitekter as, og Erik Molden tok over som daglig leder. Kontoret er opptatt av å produsere bygg som holder høy kvalitet, samtidig som god økonomi og bærekraftighet skal være ivaretatt.

Hvert bygg skal tilpasses den enkelte tomt, være universelt utformet inne og ute på tomten. Byggene skal ha kvaliteter som står seg over tid.

Vi leier inn ekstra ressurser ved behov, og har faste samarbeidsmedarbeidere / fagrådgivere når behovet melder seg. Molden Arkitekter er dermed tilpasningsdyktig, og beregner type prosjekteringsoppdrag og bemanning i forhold til de utfordringer vi får.

På vårt kontor har vi kapasitet til 12 arbeidsplasser. Dette for å kunne operere i et marked som svinger opp og ned.Vi har ekstra kapasitet når det gjelder kontorareal for raskt kunne ta hånd om større prosjekter.Vi har i perioder vært opp i 12 medarbeidere, bl.a når Bergen Landsfengsel ble prosjektert. 

Kontoret har vunnet mange arkitektkonkurranser, mottatt kommunale byggeskikkspriser for flere bygg. Kontoret har også mottatt Treprisen i arkitektur. En av de siste nominasjonene for god arkitektur er Kladden Barnehage som ble nominert til Statens Byggeskikspris i 2008.

Kladden Barnehage i Godvik i Bergen kommune, var nominert sammen med 7 andre bygg b.l.a, Operaen i Oslo som fikk prisen. For oss var dette motiverende til å fortsette med høy grad av nytenkning og bærekraftige løsninger som samfunnet setter pris på, innovative løsninger og bygg som blir verdsatt av ansatte og andre brukere.

Vi legger stor vekt på et godt teamarbeid med byggherren og der
gode diskusjoner og kunnskap vil gi løsninger til det beste for alle parter.

Hva gir kvalitet i vårt arbeid?

– solid erfaring med analyser, stedsanalyser (kan i noen tilfelle erstatte reguleringsplan)
– Gode drøftinger med byggherre og offentlige myndigheter for å finne frem til de beste løsningene.
– Smarte, organiserte prosjekter har gjorte det mulig å håndtere f.eks
planlegging av byggefelt på over 100 boenheter med ulike kundetilpasninger etc.

– Vi har føre var-prinsippet som innebærer gode arealeffektive arealer – det er vår måte å holde så lave byggekostnader som mulig.

-Vi har føre var-prinsippet som innebærer gode arealeffektive arealer, – det er vår måte å holde så lave energikostnader som mulig.

 -Vi har føre var-prinsippet som innebærer gode arealeffektive arealer,- det er vår måte å holde så lave vedlike- og renholdskostnader som mulig. 

-Vi har føre var-prinsippet som innebærer god arealdisponering og plassering av bygget slik at det er mulig å utvide over tid. Det er god langtidsplanlegging og økonomi.