Marmorkollen boligprosjekt

  • Dato: 12.10.21
  • Frist: 23.11.21
  • Sist oppdatert: 11.10.21

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57 i Bergen kommune. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei (en sideveg til hovedveien Statsminister Michelsens vei).

Molden Arkitekter AS er planfaglig konsulent og arkitekt og vil utarbeide planforslaget på vegne av Marmorkollen AS.

Planområdet er lokalisert sentralt på Paradis, 200m i vestlig retning fra Bybanestoppet, med adresser knyttet til Statsminister Michelsens vei og Storetveitvegen. I kommuneplanens arealdel (KPA2018) ligger området i Byfortettingssone 2, mens i områdeplanen for Paradis ligger det i delområde S10 som åpner for bl.a. utvikling av boliger og næringsaktivitet.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: Molden arkitekter AS postboks 412 Nesttun 5853 Bergen eller på mail til Tove@molden-arkitekter.no