Prosessen

1. Befaring og møte

Møte med byggherre. Befaring og drøfting av behov/program. Foto av tomt/situasjon. Bestille tomtekart med cotehøyder og tomtegrenser.

2. Analyse og skisseprosjekt

Analyse og skisseprosjekt begynner med tomtekart/situasjon og behov. Vi er her opptatt av at vi kommer frem til en god tilpasset løsning i forhold til typografi/terreng/tomt og solretninger. Vi liker å si at vi jobber i team med oppdragsgiver for å komme frem til en felles god løsning.

3. Forprosjekt

Forprosjekt er mer presise tegninger der vi kan fastsette høyder, størrelse på rom og danner grunnlag for søknad til kommunen. Drøftinger med eksterne rådgivere, etter prosjektets omfang og størrelse, i samråd med byggherre.

4. Arbeidstegninger

Arbeidstegningsnivå er da vi utarbeider tegninger for anbud/tilbud. Kontraherer og evaluerer innkomne tilbud og lager innstilling. Klargjør tegninger til innsending av Igangsettingssøknad. Arbeidstegningene målsettes så de er klare til byggefase.

5. Byggetid

Byggetid er da vi følger opp med diverse tegninger og detaljer og fargesetter prosjektet etter omfang regulert i kontrakt.

6. Overlevering av bygg

Overlevering av bygg foretar vi dersom dette er med i kontrakten og utfører ferdigbefaring i fase 1 og 2.