Fjellknausen Barnehage

Integrert i eksisterende boligfelt i Grimstad.