Skjoldtun Barnehage

Rehabilitering av eksisterende barnehage, samt nybygg.